Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring – Funeral Trading B.V.

 
Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 3 april 2024.
 

Funeral Trading B.V. biedt een online webshop/webwinkel. Zakelijke klanten kunnen hun producten en diensten aanbieden op ons platform. Daarnaast bieden wij zelf ook eigen producten en diensten aan. Vervolgens hebben zakelijke klanten de mogelijkheid deze producten en diensten kopen of huren. Via deze privacy- en cookieverklaring brengen wij u op de hoogte van wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doelen duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

 • Uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u gebruik maakt van onze website en dienstverlening, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt.

 

Rekening

Om een product te kopen dient u een account aan te maken. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Inloggegevens

 • Adres

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • IP-adres

 • Zakelijke gegevens (bedrijfsnaam, BTW-nummer en contactgegevens)

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u het account opzegt, of tot maximaal 2 jaar nadat u voor het laatst gebruik heeft gemaakt van uw account omdat we er dan vanuit gaan dat u geen gebruik meer wilt maken van uw account. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in verband met de fiscale bewaarplicht).

 

Contact opnemen

Wanneer u een e-mail of contactformulier verstuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

 • IP-adres

 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

 

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn indien u weer contact met ons opneemt.

 

Nieuwsbrief

Wij versturen vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief per e-mail waarvoor u u kunt aanmelden (toestemming). In de nieuwsbrief staan aanbiedingen van en nieuwtjes over producten en diensten die worden aangeboden via ons platform. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam

 • E-mailadres

 

Wij bewaren uw gegevens totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

 

Apply

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam

 • Address details

 • Contactgegevens

 • Curriculum Vitae

 • Sollicitatiebrief

 • Salarisindicatie

 • Referenties

 

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Funeral Trading B.V. deelt uw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren.

 • U hier toestemming voor geeft.

 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners

 • Softwareleveranciers

 • Payment service providers

 • Hostingprovider

 • Cookieleveranciers

 • Aanbieders die via het platform hun producten en diensten aanbieden

 

Sociale media knoppen

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaringen:

 

 

Koekjes

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Funeral Trading B.V. gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies).

 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

 • Uw online advertentieaanbod buiten onze website te verbeteren (advertentiecookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres

 • Cookie-ID

 • Website- en klikgedrag

 • Verwijzings-URL

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

 

Koekje

Soort

Doel

Retention period

Google Analytics

 

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacy Shield

 

Privacyverklaring

Analytisch

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

- een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

- Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

- verder geen gegevens delen met Google; en

 

Maximaal 2 jaar

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Funeral Trading B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

 

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun u deze toestemming op ieder moment intrekken.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit heet de Autoriteit Persoonsgegevens .

 

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 
Funeral Trading B.V.
Maarnse Grindweg 12-p
3951 LK Maarn
Nederland


E-mail: info@funeraltrading.com
Telefoon: +31-(0)85-401 0296
 
KvK-nummer: 90420462